Welkom op de site van Helders Baken Mentorschap.

Helders Baken is een onderneming die diensten aanbied, aan mensen die hun eigen belangen niet meer kunnen behartigen, en geen verwanten in hun nabijheid hebben die deze taken kunnen of willen uitvoeren.

Ik neemt zo nodig beslissingen over op het gebied van de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Bij het nemen van beslissingen houd ik zoveel mogelijk rekening met wat iemand nog wel kan. En laat degene om wie het gaat zoveel mogelijk zelf keuzes maken. Onderling vertrouwen, overleg en voldoende informatie zijn daarvoor belangrijk.

 

Helders Baken neemt, als iemand het zelf niet meer kan, beslissingen zoveel mogelijk in de geest van degene die hij vertegenwoordigt.

 

Helders Baken ziet toe op naleving van het zorgaanbod wat reeds is aangeboden en zoekt naar geschikte ondersteuning indien nodig.

Ook onderhoud Helders Baken op regelmatige basis contacten met de zorg aanbieders, om de begeleiding in zo goed mogelijke banen te leiden.

UA-46864603-1